Brief van Brigade 'Nederland' aan Hitler

Op 20 juli 1944 had de Duitse officier Claus von Stauffenberg een vergeefse poging gedaan om Hitler om het leven te brengen. De Nederlandse vrijwilligers toonden zich onthutst. In een brief, een initiatief van de Nederlanders Kooijmans en Elshout, aan Hitler wenste de Brigade 'Nederland', de führer alle sterkte toe.

Vanuit het Duits vertaald:

'Mein Führer!

Het bericht over de aanslag, waar u godzijdank aan ontsnapt bent, heeft ook ons, Nederlandse Waffen-SS vrijwilligers diep geschokt. Wij wensen u, Duitsland en heel Europa geluk met uw redding. Naast onze grote vreugde, welke als een heftig vuur in ons hart brandt, laait de haat tegen de schurken die de aanslag pleegden op. Wij danken de heer God dat deze het niet toeliet dat laffe moordenaars u doodden.

Door deze gelederen is slechts plaats voor één krachtige buldering om wraak. Mein Führer, vernietig deze schoften, roei ze uit. Wie u aanvalt, valt ons aan. Uw leven is ons leven, u noodlot het onze.

Moge de verzekering, dat miljoenen Duitsers en duizenden germaanse vrijwilligers in fanatieke liefde en onverschrokken trouw bij u blijven, voor u er toe bijdragen uw teleurstelling over het verraad van de enkelen te overwinnen.

Wat er ook komen mag, wij houden de geweren hoog en marcheren met uw beeld in onze harten de overwinning tegemoet.


Narva-front 21.7.44
In naam van alle Nederlandse vrijwilligers van de Waffen-SS.'  Tekst: EM © 2000 - 2020 vragen en/of opmerkingen: mail
  The symbols on this site serve no political or ideological purpose. The author has no intention to promote any political or ideological ideas.