Disclaimer

Deze site is in 2000 gebouwd uitsluitend uit interesse voor de historie van de Nederlandse vrijwilligers in de Waffen-SS. Geen enkel racistisch, fascistisch, nazistisch of revisionistisch motief dient als basis voor het publiceren van welk artikel dan ook op deze website.

Alle op deze site getoonde nationaal-socialistische symbolen en propaganda objecten dienen uitsluitend als illustratie bij de historische teksten. Ook voor de afbeeldingen en foto's geldt dat ik op geen enkele wijze racistisch, fascistisch, nazistisch of welk ander politiek gedachtengoed dan ook wens te verspreiden of te promoten.

Als historicus probeer ik het verleden, hoe moeilijk dat ook is, zo objectief mogelijk te beschrijven en te analyseren. Ook de minder glorieuze bladzijden uit onze vaderlandse geschiedenis verdienen onze serieuze aandacht. Het voor de hand liggende, maar vaak onterechte zwart-wit beeld hoop ik enigszins te doorbreken. Het wordt tijd dat men beseft dat veel mensen zich in een vaag, grijs gebied bewogen.

Dit betekent echter zeker niet dat men moet vergeten of verduisteren dat ook onderdelen van de Waffen-SS zich op grote schaal schuldig hebben gemaakt aan genocide, misdaden tegen de mensheid en oorlogsmisdaden. De Waffen-SS is als organisatie zonder twijfel medeschuldig geweest aan de Holocaust, de grootste misdaad aller tijden.

EM, 18-03-2002  Tekst: EM 2000 - 2020 vragen en/of opmerkingen: mail
  The symbols on this site serve no political or ideological purpose. The author has no intention to promote any political or ideological ideas.