Auteur

Beste bezoeker,

Waarom deze site ? Al van jongs af aan ben ik geïnteresseerd in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. De laatste jaren heb ik mij vooral verdiept in de geschiedenis van de Waffen-SS. De veelzijdigheid die dit onderwerp in zich bergt, trekt nog steeds mijn aandacht. Sinds het voorjaar van 2000 ben ik begonnen met mijn website activiteiten.

Eigenlijk gaat er geen dag voorbij dat ik niet op een of andere wijze met het onderwerp bezig ben. Deze fascinatie begon jaren geleden toen ik enkele boeken over het onderwerp in handen kreeg en de inhoud met verbazing tot mij nam. Tijdens een stage in het Verzetsmuseum Friesland groeide mijn fascinatie verder toen ik ook 'Nederlandse' Waffen-SS militaria en andere historische stukken te zien kreeg. Vanaf dat moment heeft het onderwerp mij niet meer losgelaten.

De geschiedenis van de Nederlandse Waffen-SS vrijwilligers was (en is) naar mijn mening nog steeds een min of meer vergeten hoofdstuk uit de vaderlandse geschiedenis. Voor een deel heeft dit te maken met een zekere afkeer van het onderwerp bij veel Nederlanders. Alhoewel men vaak nauwelijks kennis heeft van de geschiedenis van de Waffen-SS, wordt het vaak niet de moeite waard gevonden om dit onmiskenbaar minder glorieuze verleden te bestuderen. Zelfs op het Internet viel er destijds maar weinig te vinden over het thema. Hoe dan ook, de geschiedenis van de Nederlanders in de Waffen-SS maakt deel uit van onze vaderlandse geschiedenis en verdient alleen daarom al voldoende aandacht. Mede daarom besloot ik de historische website 'Nederlanders in de Waffen-SS' te bouwen.

Zoals bij de meeste sites was de start moeilijk. Geplaagd door lage bezoekersaantallen leek de site geen lang leven beschoren. Gelukkig duurde deze situatie niet lang. De vele E-mails aan mijn adres maakten en maken mij nog steeds duidelijk dat er wel degelijk oprechte interesse is voor het thema. Inmiddels mag de site zelfs rekenen op een grote bekendheid in binnen- en buitenland.

Voor het maken van deze website zijn vele bronnen geraadpleegd. Naast de vele literatuur heb ik ook diverse primaire bronnen bestudeerd. Metname de bezoeken aan archieven, waaronder het Bundesmilitärarchiv in Freiburg hebben mij veel informatie opgeleverd. Daarnaast bleken ook de verhalen van ervaringsdeskundigen van bijzonder grote waarde. Helaas zal deze bron binnen nu en tien jaren niet meer beschikbaar zijn.

In het afgelopen jaren mocht ik ook vele E-mails ontvangen van mensen die op een of andere wijze een persoonlijke band hebben met het thema. Steeds meer bleek hoe ook vandaag de dag nog mensen worstelen met het verleden van een familielid of dat van hun zelf. Meestal was slechts weinig bekend van het verleden van (groot)vader. Er werd nooit met hen over gepraat of men had het eenvoudigweg nooit geweten. Regelmatig confronteerden mensen met dergelijke ervaringen mij met vragen betreffende de geschiedenis van de Nederlandse vrijwilligers. In een aantal gevallen, waar men op de hoogte was van het verleden van een familielid, kreeg ik persoonlijke documenten of kopieën daarvan opgestuurd. Foto's, dagboekfragmenten, brieven, processen-verbaal en meer werden naar mij toegestuurd. Een deel daarvan kon op discrete wijze in artikelen op de site worden verwerkt. Andere stukken leenden zich vanwege de privacy gevoelige elementen minder voor verwerking. Desalniettemin had elk stuk een grote waarde. Iedere foto, ieder dagboekfragment vertelde, zoals dat zo mooi heet, een eigen verhaal dat weer van nut bleek om een beter beeld te krijgen van het hele onderwerp. Ik dank daarom een ieder vriendelijk die mij heeft voorzien van deze waardevolle stukken of informatie !

Mede gelet op de grote vraag naar informatie van met name familieleden is de site sinds kort een samenwerkingsverband aangegaan met de heer Yvo Janssens. Doel van deze samenwerking is om een zoekdienst beschikbaar te maken die de volgende doelstelling kent:

"Wij streven ernaar om de gegevens van gesneuvelde, vermiste maar ook overlevende Nederlanders in Duitse krijgsdienst gedurende het tijdperk 1940 - 1945 te onderzoeken, te registreren en beschikbaar te maken voor belanghebbenden."

Meer informatie hierover vindt u achter het tabblad 'Zoekdienst'. U wordt van harte uitgenodigd om ons menu te raadplegen en te ontdekken op welke wijze wij u eventueel kunnen helpen en op welke wijze u óns kunt helpen.

Tot slot wil ik nog een aantal mensen speciaal bedanken: Arnold Meinsma, Yvo Janssens, Dick Hartman, John P. Moore, Peter Kistemaker, HaEn en FvB.

Bedankt voor uw bezoek aan 'Nederlanders in de Waffen-SS' Heeft u opmerkingen, commentaar, kritiek of een vraag; stuur mij een berichtje !

Edwin Meinsma

Ps. door de enorme belangstelling voor mijn website, krijg ik bijzonder veel reacties en vooral vragen. Het uitzoeken en beantwoorden kost mij heel veel (vrije) tijd waardoor het ook enige tijd kan duren voordat ik op uw E-mail kan reageren. Ik doe mijn best en hoop op uw begrip.  Tekst: EM © 2000 - 2020 vragen en/of opmerkingen: mail
  The symbols on this site serve no political or ideological purpose. The author has no intention to promote any political or ideological ideas.