Foto's De Harskamp

Op speciaal verzoek nog enkele foto's van het interneringskamp de Harskamp. Eventjes geduld a.u.b. het laden kan even duren.

Veenendaal 11 mei 1945, Landstorm Nederland marcheert onder Canadese bewaking in gesloten gelederen naar de Harskamp
Idem
Idem
Juni 1945, een Nederlandse bewaker achter zijn Brengun
Harskamp mei 1945, een zeldzame maaltijd
Mei 1945, Landstorm Nederland soldaten arriveren in de Harskamp
Idem

(bron: Vincx en Schotanius, Nederlandse vrijwilligers in Europese krijgsdienst 1940-1945, de Landstorm.)  Tekst: EM 2000 - 2020 vragen en/of opmerkingen: mail
  The symbols on this site serve no political or ideological purpose. The author has no intention to promote any political or ideological ideas.