Algemeen   Oprichting   Structuur & Personeel   Krijgsgeschiedenis   'Lied der legioen'   De kruistocht tegen het ongeloof

De kruistocht tegen het ongeloof

Een van de oproepen luidde als volgt:
Deze kruistocht is Adolf Hitler begonnen toen zijn weermacht de Oostelijke grenzen van Duitsland overtrok.

Een kruistocht tegen het ongeloof, dat is de veldtocht in het Oosten en daarmee juist heeft deze veldtocht de volle sympathie en medewerking van allen, die het wel menen met het geloof.

Het feit dat de bolsjewistische machthebbers kerken hebben verwoest, priesters hebben doodgemarteld, het geloof hebben bespot, kortom dat zij alles wat ons heilig is met de ondergang hebben bedreigd, dit alles dwingt ons tegen hen de strijd aan te binden en deze voort te zetten, totdat het bolsjewisme van deze aardbodem zal zijn weggevaagd.

Aan deze kruistocht tegen het ongeloof dient een ieder die zich christen noemt deel te nemen.

De jongeren metterdaad, zij die te oud zijn versterken het thuisfront. Afwachten is een misdaad. Tegenwerken is verraad ten opzichte van het Christendom, beschaving en cultuur; is volksverraad ten opzichte van ons volk; is landveraad ten opzichte van ons Vaderland.

Aan de kruistocht tegen het ongeloof nemen, behalve de Duitse weermacht en de verbonden legers van Finland, Hongarije, Roemenië en Italië, de legioenen uit beschaafde landen van Europa en reeds duizenden Nederlandse mannen deel. Binnenkort vertrekt weer een kontingent naar het Oosten. Laten zij die er aanspraak op maken Nederlander te zijn, beseffen, dat zij dan ook plichten te vervullen hebben, laten zij zich aanmelden bij het

VRIJWILLIGERSLEGIOEN NEDERLAND  Tekst: EM © 2000 - 2020 vragen en/of opmerkingen: mail
  The symbols on this site serve no political or ideological purpose. The author has no intention to promote any political or ideological ideas.