Literatuur met betrekking tot 'Nederlanders in de Waffen-SS'

Voor de samenstelling van deze site is gebruik gemaakt van ondermeer de volgende bronnen:


Boeken:
Armando en Hans Sleutelaar, De SS'ers. Nederlandse vrijwilligers in de Tweede Wereldoorlog (z.p. 1978)

Barnouw, David, Rost van Tonningen. Fout tot het bittere eind. (Amsterdam 1994).

Beens, W., Luitenant Bram Du Bois en het drama bij "De Woeste Hoeve".

Boogaard van den, Frank, Een stoottroep in de letteren: 'Groot-Nederland', de SS en de Nederlandse literatuur (1942-1944). ('s-Gravenhage 1987).

Bullock, Alan, Hitler: a study in tyranny. (New York 1962).

Couvee, D.H., De meidagen van '40. (Den Haag 1960).

Duiker, George, Biografie van een Nederlandse Waffen-SS officier (Zoetermeer 2011).

Eefting, Henk, De Bijzondere Rechtspleging 1944-1952. Rampzalige gevolgen voor politieke delinquenten en collaborateurs. (Soesterberg 2007).

Ertel, Heinz en Schulze-Kossens, Richard, Europäische Freiwillige im Bild. (Coburg 2000).

Fleischer, Wolfgang en Eiermann, Richard, Das letzte Jahr der Waffen-SS. Mai 1944 - Mai 1945. (Wölfersheim-Berstadt 1997).

Fleischer, Wolfgang, Die Fahrzeuge, Waffen, Munition und Ausrüstung der Waffen-SS. (Eggolsheim 2000).

Fowler, E.W.W., Nazi-emblemen (Helmond 1993).

Fraenckel-Verkade, E., Correspondentie van Mr. M.M. Rost van Tonningen. Delen 1 en 2 (Den Haag 1967).

Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog., 6 dl. (Antwerpen 1990).

Groen, Koos, Landverraad. De berechting van collaborateurs in Nederland (Weesp 1984).

Groeneveld, Gerard, Paul Metz. Mussertman aan het oostfront. Oorlogsdagboek 1941-1942. (Nijmegen 2005).

Hausser, Paul, Waffen-SS im Einsatz. (Oldendorf 1953).

Havenaar, R., De NSB tussen nationalisme en volkse solidariteit. De vooroorlogse ideologie van de Nationaal-Socialistische Beweging in Nederland (Den Haag 1983).

Havenaar, R., Anton Adriaan Mussert. Verrader voor het vaderland. Een biografische schets (Den Haag 1984).

Heutsz Van, JB. SS-Wiking door Rusland. (Amsterdam 1942).

Hillgruber, Andreas, Hitlers Strategie. Politik und Kriegführung 1940-1941 (Frankfurt am Main 1965).

Hoesel, A.F.G., De jeugd die wij vreesden. Bijdrage tot de psychologieen paedagogiek der jeugdige politieke delinquenten (Utrecht 1948).

Höhne, H., Der Orden unter dem Totenkopf. Geschichte der SS (1981).

Jong de, Lou, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog (pocketeditie, Amsterdam 1995).

Jongbloed, Aad, Standort Holland. Duitse soldaten over hun oorlogstijd in Nederland. (Zutphen 1995).

Jonge de, A. A., Het Nationaal-Socialisme in Nederland. Voorgeschiedenis, ontstaan en ontwikkeling (1968).

Jonge de, A. A., Crisis en critiek der democratie. Antidemocratische stromingen en de daarin levende denkbeelden over de staat der Nederlanden tussen de wereldoorlogen (Utrecht 1982).

Karsten, Marcel, Distinctieven der Beweging van de Nationaal-Socialistische Beweging 1931-1945. (Lunteren 2006).

Kate ten, F.P., De Duitse aanval op de Sovjet-Unie 1941. Een krijgskundige studie (Groningen 1968).

Klietmann, K.G., Die Waffen-SS eine Dokumentation (Osnabrück 1965).

Krätschmer, Ernst Günther, Die Ritterkreuzträger der Waffen-SS.

Landwehr, Richard, 'The European volunteer movement'The Journal of historical review vol. 2, no. 2, p. 59-84.

Leach, Barry, German strategy against Russia 1939-1941 (Oxford 1973).

Meyers, Jan, Mussert een politiek leven (Amsterdam 1984).

Nolte, Ernst, Der Europäische Bürgerkrieg 1917-1945 National­sozialismus und Bolschewismus (Berlijn 1987).

NIOD, Het proces Mussert (Amsterdam 1987).

Pierik, Perry, Van Leningrad tot Berlijn: Nederlandse vrijwilligers in dienst van de Duitse Waffen-SS 1941-1945. Geschiedenis van het legioen, de brigade en de divisie 'Nederland' in politieke en militaire context (Nieuwegein 1995 / Soesterberg 2000).

Pierik, Perry, Hitlers Lebensraum. De geestelijke wortels van de veroveringstocht naar het oosten (Soesterberg 1991).

Regimentskameradschaft "Westland", Panzergrenadiere der Panzerdivision "Wiking". (Coburg).

Reider, Frederic, Geïllustreerde geschiedenis van de S.S.. Opkomst en ondergang der zwarte orde (Antwerpen 1985).

Reitlinger, Gerald, The SS. Alibi of a nation 1922-1945. (Londen 1956).

Rottman Gordon en Andrew Stephen, SS-Artillerie-Regiment 4. SS-Polizei-Division. A study of German Artillery.

Schippers, Hans, Zwart en Nationaal Front. Latijns georiënteerd rechts-radicalisme in Nederland (1922-1946) (Amsterdam 1986).

Seaton, Albert, Der Russisch-Deutsche Krieg (1941-1945) (Frankfurt am Main 1973).

Shirer, William, The rise and fall of the third reich (New York 1960).

Spruit, Inge, Onder de vleugels van de partij. Kind van de führer. Levensverhaal van een Nederlandse ex-SS'er (Bussum 1990).

Steenbeek, Wilhelmina, Rotterdam. De Duitse inval in Nederland (Antwerpen 1995).

Stein, George H., Geschichte der Waffen-SS (Düsseldorf 1978).

Steiner, Felix, Die Armee der Geächteten (Göttingen 1963).

Steiner, Felix, Die Freiwilligen (Göttingen z.j.).

Strassner, Peter, Europäische freiwillige die 5. SS-Panzerdivision Wiking (Osnabrück 1977).

Tieke, Wilhelm, Tragedy of the faithful. A history of the III.(Germanisches) SS-Panzer Korps. (Winnipeg 2001).

Tieke, Wilhelm, Das Finnische Freiwilligen-Bataillon der Waffen-SS. III.(finn)/"Nordland". (Osnabrück 1979).

Vaart Smit van der, Kamptoestanden 1944/'45-1948. Rapport en noodzakelijke aanvulling op het geschiedwerk van prof.dr. L. de Jong (Amsterdam 1976).

Veld In 't , N.K.C.A., De SS en Nederland: Documenten uit SS-archieven 1935-1945, dl.1 en dl.2 (Amsterdam 1976).

C.E.H.J. Verhoef, De slag om de Ginkelse Heide 17 en 18 september 1944 (Soesterberg 2002).

Verrips, Ger, Mannen die niet deugden. Een oorlogsverleden.

Verton, Hendrik C., Im Feuer der Ostfront. Ein Niederländischer Freiwilliger an deutscher Seite im europäischen Schicksalkampf. (Coburg 2003).

Vincx J. en Schotanius V., Nederlandse vrijwilligers in Europese krijgsdienst 1940-1945, 4 delen (Antwerpen 1989/1991).

Vries de, Leonard, Volk en Vaderland, Fotonieuws, Storm-SS, De Zwarte Soldaat, Het Werkende Volk. Een fascinerende selectie uit de jaargangen 1933-1945 (Laren 1973).

Wegner, Bernd, Hitler Politische soldaten: die Waffen-SS 1933-1945 (Paderborn 1997).

Werth, Alexander, Russia at war 1941-1945 (Londen 1964).

Williamson, Gordon, Loyalty is my honour. Personal accounts from the Waffen-SS (Londen).

Zee van der, Sytze, Voor Führer, volk en vaderland (Alphen aan de Rijn 1979).

Zondergeld, ZR, Een kleine troep vervuld van haat. Arnold Meijer en het nationaal front (Houten 1986).

Zwaan, J., De Zwarte Kameraden. Een geïllustreerde geschiedenis van de NSB. (Weesp 1984).


Enkele contemporaine periodieken:

Storm SS

Volk en Vaderland

Fotonieuws

De Zwarte Soldaat

Het Werkende Volk

Signaal


Periodieken:

Der Freiwillige
Berkenkruis

Digitale bronnen:

Moore, John P., Führerliste der Waffen-SS Deel 1 t/m Deel 5.

Het Polygoon journaal in de Tweede Wereldoorlog
  Tekst: EM © 2000 - 2020 vragen en/of opmerkingen: mail
  The symbols on this site serve no political or ideological purpose. The author has no intention to promote any political or ideological ideas.