Welkom !

Deze site heeft als thema de geschiedenis van de Nederlandse vrijwilligers in de Waffen-SS en de hieraan gelieerde eenheden. In de Waffen-SS hebben in totaal rond de 22.000 Nederlandse vrijwilligers gediend ! Met dit aantal leverden de Nederlanders (samen met de Baltische vrijwilligers) relatief het grootste aandeel van Europa. Het is mijn bedoeling om mensen die iets over deze geschiedenis willen weten, zo goed en zo objectief mogelijk te informeren.

Bestelbaar bij: www.janssens-krijgshistorie.nl

Huidig project: "De politieke en militaire geschiedenis van het Freiwilligenlegion Niederlande (1941-1943)."

In september 2008 zijn wij begonnen met een onderzoeksproject met als thema "De politieke en militaire geschiedenis van het Freiwilligenlegion Niederlande (1941-1943)."

Reeds meerdere jaren zijn wij bezig met het verrichten van verschillende deelonderzoeken naar de geschiedenis van de Nederlandse vrijwilligers in Duitse krijgsdienst (1940-1945). Onlangs hebben wij besloten om één van die onderzoeken nog verder uit te diepen en daar een publicatie over uit te brengen.

Dit onderzoek richt zich op de politieke en militaire geschiedenis van het Freiwilligenlegion Niederlande (Vrijwilligerslegioen Nederland), een gevechtseenheid bestaande uit voornamelijk Nederlandse vrijwilligers die onder Duits commando aan het Oostfront vocht. Centraal staan de ontstaansgeschiedenis, de politieke omstandigheden en de militaire inzet aan het Oostfront tot en met de opheffing in 1943.

U kunt ons helpen met het onderzoek! Uit verschillende hoeken hebben wij inmiddels, voor de voortgang van het onderzoek, uiterst interessant materiaal mogen ontvangen. Wij zijn op zoek naar foto’s, briefmateriaal, dagboeken en alle andere informatie over het Vrijwilligerslegioen Nederland en de mannen die hierin dienden.

Vanzelfsprekend zijn wij ook geďnteresseerd in de verhalen van getuigendeskundigen. Desgewenst kan er een afspraak worden gemaakt.

Wilt u ons aan informatie helpen? Stuur dan een mail naar: webmaster@waffen-ss.nl

De uitvoerders van het onderzoek zijn zich bewust van het recht op privacy van nog levende personen. Verzamelde persoonsgegevens worden beheerd door de uitvoerders van het onderzoek met inachtneming van de Wet Bescherming persoonsgegevens. Ook uw privacy is gewaarborgd. Wij garanderen desgewenst uw anonimiteit.

Yvo Janssens en Edwin Meinsma

Waarom deze site

De geschiedenis van de Nederlandse Waffen-SS vrijwilligers was (en is) mijns inziens een min of meer vergeten hoofdstuk uit de vaderlandse geschiedenis. Voor een deel heeft dit te maken met een zekere en wellicht begrijpelijke afkeer van het onderwerp bij veel Nederlanders. Echter ook historici en journalisten hebben het onderwerp te veel links laten liggen of nog erger: te weinig uitgediept én op een zeer vooringenomen wijze benaderd. Hoe dan ook, de geschiedenis van de Nederlanders in de Waffen-SS maakt deel uit van onze vaderlandse geschiedenis en verdient alleen daarom al voldoende aandacht. Het is mijn bedoeling om mensen die iets over deze geschiedenis willen weten, zo goed en zo objectief mogelijk te informeren.

Inhoud website

In de Waffen-SS hebben in totaal rond de 22.000 Nederlandse vrijwilligers gediend ! Met dit aantal leverden de Nederlanders (samen met de Baltische vrijwilligers) relatief het grootste aandeel van Europa. Het aantal van 22.000 is relatief nieuw. Het was de Nederlandse historicus N.K.C.A. In 't Veld die na zijn baanbrekend onderzoek naar de SS en Nederland, voor het eerst met dit getal in de publiciteit trad. Lange tijd schatte men het aantal Nederlanders in de Waffen-SS op 55.000. Dit getal kwam ondermeer tot stand door verklaringen van de Waffen-SS generaal Felix Steiner, die een tweetal boeken schreef. Met ontbreken van bronnen waaruit een ander beeld naar voren kwam en het gebrek aan eigen initiatief, namen diverse historici dit getal voor waar aan.

Mijns inziens heeft In 't Veld een nauwkeurige schatting gedaan. Met de openstelling van de archieven in Moskou en Praag na de val van het communisme, kwamen nieuwe bronnen beschikbaar. Op basis van onderzoeksresultaten in het aldaar aanwezige 'SS-Fürsorge und Versorgungsamt' archief blijkt dat 55.000 een veel te hoog getal is en dat het werkelijke aantal Nederlanders in de Waffen-SS rond de 22.000 moet hebben gelegen. Het getal 55.000 lijkt eerder te zijn gebaseerd op het totaal van alle Nederlanders in Duitse dienst: Legioen/Waffen-SS, NSKK, Luftwaffe, Kriegsmarine, Wach- und Schutzdiensten en het Heer. Een exact aantal Nederlanders in de Waffen-SS valt echter nog steeds niet te noemen. Wij schatten dat circa 20 % van de vrijwilligers is gesneuveld.

Alhoewel werkelijk in vrijwel alle eenheden van de Waffen-SS Nederlanders hebben gediend, blijkt dat de meeste Nederlanders vochten in het SS-Panzer-Grenadier Regiment 10 "Westland" van de "Wiking" Division, in het Freiwilligenlegion "Niederlande" (Vrijwilligerslegioen Nederland), in de SS-Freiwilligen-Panzer-Grenadier-Brigade (en later Division) "Nederland" of in de 34.SS-Freiwilligen-Grenadier-Division "Landstorm Nederland". Uiteraard wordt de geschiedenis van elk van deze eenheden en het specifieke aandeel van de Nederlandse vrijwilligers uitgebreid uiteengezet op deze site. Voorts wordt ook stilgestaan bij de geschiedenis van de Nederlanders in kleinere Waffen-SS eenheden die niet primair als gevechtseenheid dienden, namelijk SS-Wachbataillon "Nordwest", het IJsselmeerflottielje en de Nederlandse Ambulance.

Tot slot wordt uitgebreid ingegaan op de voorgeschiedenis en de rol die de NSB heeft gespeeld bij de werving van Nederlanders voor de Waffen-SS.

Bronnen

Voor het maken van deze website zijn vele bronnen geraadpleegd. Naast de vele literatuur zijn diverse primaire bronnen bestudeerd. Metname de bezoeken aan archieven, waaronder het Bundesmilitärarchiv in Freiburg hebben veel informatie opgeleverd. Daarnaast bleken ook de verhalen van ervaringsdeskundigen van bijzonder grote waarde.

Update(s)

Er is recentelijk al een aantal pagina's aangepast, maar er volgen meer. Bestaande artikelen worden verbeterd, waar nodig gecorrigeerd en uitgebreid. Daarnaast zal er tevens een aantal nieuwe artikelen verschijnen.

Historisch genootschap CMC 40-45

Mocht uw historische interesse gewekt zijn, dan is het wellicht de moeite waard om lid te worden van het Historisch Genootschap Civiele en Militaire Collaboratie 1940-1945, oftewel het CMC 40-45. Het genootschap is in 2004 opgericht als historisch platform voor personen die geďnteresseerd zijn in, en zich bezighouden met de bestudering van de oorzaken, het verschijnsel en de gevolgen van civiele en militaire collaboratie in de periode van 1940 tot en met 1945.

Zoekdienst

Wellicht bent u (ook) op zoek naar gerichte informatie over dierbaren die in Duitse krijgsdienst hebben gediend. Ook op dit gebied kunt u zich nader informeren. Hiervoor hebben wij speciaal de zoekdienst opgericht. Wij streven ernaar om de gegevens van gesneuvelde, vermiste maar ook overlevende Nederlanders in Duitse krijgsdienst gedurende het tijdperk 1940 - 1945 te onderzoeken, te registreren en beschikbaar te maken voor belanghebbenden. Zie hiervoor Zoekdienst

Contact

Wie vragen en/of opmerkingen heeft kan een E-mail sturen naar: webmaster@waffen-ss.nl

Edwin Meinsma

Ps. door de enorme belangstelling voor de website, krijg ik bijzonder veel reacties en vooral vragen. Het uitzoeken en beantwoorden kost mij heel veel (vrije) tijd waardoor het ook enige tijd kan duren voordat ik op uw E-mail kan reageren. Ik doe mijn best en hoop op uw begrip.

  Tekst: EM © 2000 - 2009 vragen en/of opmerkingen: mail
  The symbols on this site serve no political or ideological purpose. The author has no intention to promote any political or ideological ideas.