Algemeen   Oprichting   Structuur & Personeel   Krijgsgeschiedenis   'Lied der legioen'   De kruistocht tegen het ongeloof

Freiwilligen Legion 'Niederlande'

Het Freiwilligenlegion Niederlande werd opgericht nadat Duitsland op 22 juni 1941 in oorlog was geraakt met de Sovjetunie. In verschillende, overwegend fascistisch en/of anticommunistisch georiŽnteerde, maatschappelijke kringen in Nederland heerste de gedachte dat Nederland zijn bijdrage moest leveren aan deze strijd tegen het communisme en er gingen dan ook onmiddellijk stemmen op om een Nederlandse troepenmacht naar het oosten te sturen. Dit idee werd eind juni 1941, om Duitse inmenging te verhullen, heimelijk omarmd door de SS en zo werd er - net als in andere landen met een zogenoemde germaanse bevolking - een ogenschijnlijk nationale gevechtseenheid opgebouwd. De SS wist na verloop van tijd de voornaamste Nederlandse collaborerende beweging, de NSB, te enthousiasmeren door - zoals later zou blijken - herhaaldelijk een valse voorstelling van zaken te geven. Vele vrijwilligers werden onder valse voorwendselen geworven voor een eenheid die helemaal geen Nederlandse strijdformatie was. De steun van de NSB voor het Legion was essentieel voor het succes bij de werving van Nederlandse vrijwilligers, maar de aanmeldingen kwamen niet alleen uit die hoek. Duizenden jonge Nederlandse mannen van verschillende afkomst trokken het soldatenuniform aan om een avontuur aan te gaan waarvan de uitkomst uiterst onzeker was. Hun motieven waren zeer divers zoals blijkt uit eerder verricht onderzoek door prof.dr. A.F.G. van Hoesel en dr. N.K.C.A. In 't Veld.

Eenmaal aan het front nabij Leningrad (het huidige St. Petersburg, Rusland) bewees het Nederlandse Legion zich naar verloop van tijd als een effectieve militaire eenheid. De grote problemen die er aanvankelijk zondermeer waren, bijvoorbeeld in de verhoudingen tussen het Duitse kader en de Nederlandse manschappen, verschoven meer naar de achtergrond. Het Legion onderscheidde zich onder Duits bevel meerdere malen in de zware gevechten die tegen het Rode Leger werden gevoerd Als gevolg van zowel politieke als militaire ontwikkelingen verloor het Legion in 1943 zijn bestaansrecht. Het in stand houden van germanische Legionen ging ten koste van de werving voor de germanische Waffen-SS Division "Wiking". Daarnaast waren de relatief kleine Legionen militair minder effectief nu het Rode Leger steeds meer in het offensief trad. In 1943 werd Freiwilligenlegion Niederlande dan ook opgeheven. Het personeel werd grotendeels overgeplaatst naar de Waffen-SS: SS-Freiwilligen-Panzer-Grenadier-Brigade "Nederland".  Tekst: EM © 2000 - 2020 vragen en/of opmerkingen: mail
  The symbols on this site serve no political or ideological purpose. The author has no intention to promote any political or ideological ideas.