Werkwijze
Onderzoek

Ons onderzoek kent vier componenten:

1. Activiteit op het Internet

Op het Internet beheren wij een forum waarop thema's die verband houden met civiele en militaire collaboratie behandeld en bediscussieerd worden. Tevens nemen wij deel aan diverse andere fora wereldwijd op het Internet. Meer informatie over dit forum >>>

2. Het Genootschap CMC 1940-1945

Vanaf 1 september 2004 bestaat het Genootschap Civiele en Militaire Collaboratie 1940-1945. Dit genootschap bestaat uit personen die zich enigerlei wijze met dit thema bezighouden. Dit genootschap beheren wij eveneens, maar het zijn de leden die gestalte geven aan dit Genootschap. Meer informatie over dit Genootschap >>>

3. Contacten met andere onderzoekers

Wij hebben vele contacten met gerenomeerde onderzoekers over de gehele wereld die ons met raad en daad terzijde staan. Hiermee hebben wij een uniek kennisnetwerk tot onze beschikking. Het spreekt voor zich dat het voornoemde Forum en het Genootschap een elementair onderdeel van dit netwerk vormen.

4. Archieven en dossieronderzoek

Uiteraard voeren wij op persoonlijke titel onderzoeken uit in archieven en trachten wij zoveel mogelijk relevante documenten en literatuur te vergaren.

Registratie

De verzamelde gegevens worden opgenomen in een Access-database. Deze aanpak biedt ons het voordeel dat we statistische bewerkingen op de gegevens kunnen toepassen waardoor de nauwkeurigheid van conclusies aanzienlijk vergroot wordt. Momenteel bevat de database 6.000 dossiers. 85 % van deze dossiers heeft betrekking op vermisten en gesneuvelden. De dossiers zijn uiterst gedetailleerd; vaak brengt namelijk een kleine aanwijzing al de oplossing bij een zoekdienstaanvraag.

Beschikbaarheid

De gegevens zijn op aanvraag beschikbaar voor eenieder die zijn aanvraag weet te motiveren. Een aanvraag kan men indienen middels de Zoekopdracht. Aanvragen worden per e-mail beantwoord, vermeld daarom altijd uw e-mailadres.  Tekst: EM 2000 - 2020 vragen en/of opmerkingen: mail
  The symbols on this site serve no political or ideological purpose. The author has no intention to promote any political or ideological ideas.