Links

Mochten er links niet (meer) werken, laat het even weten.

20.Panzergrenadierdivision: Enorm naslagwerk over de 20.Infanterie Division (mot.), later 20.Panzergrenadier Division die in het voorjaar van 1942 samen met het Legion Niederlande in het Wolchov gebied vocht.

Hagespraken der Beweging: Schitterende website m.b.t. de NSB en de Hagespraken in het bijzonder. De auteur heeft met deze site het voortouw genomen door een overzicht en sfeerimpressie te maken van een geschiedkundig gebeurtenis, welke plaats vond in Lunteren gedurende het interbellum. Het belangstellingsgebied betreft de openluchtbijeenkomsten, welke door de Nationaal Socialistische Beweging gedurende de jaren 1936 tot en met 1940 werden gehouden, op de Goudsberg in Lunteren onder de naam: HAGESPRAAK.

Collectie 1931-1945: Deze website is een must voor iedere NSB-verzamelaar. Op de site wordt een zeer gevarieerde NSB gerelateerde verzameling getoond. Waar nodig zijn de afbeeldingen van een duidelijke en deskundige uitleg voorzien.

Bezetting 40-45 : Informatieve website over de NSB met informatie en foto's uit het NSB tijdperk. Verder bevat de website een verzamelsectie waarop de collectie van de maker van de website is te zien, waaronder stukken van de Nederlandsche SS.

Simon Wiesenthal learning center: Zeer boeiende site. Mogelijkheid om gratis online primaire bronnen te raadplegen. Er zijn eveneens documenten m.b.t. Rauter en Seyss-Inquart te vinden.

Axis Biographical Research: Biografische gegevens van honderden kopstukken van de As-mogendheden en hun handlangers.

Polizeiliches Durchgangs Lager Amersfoort: Informatierijke site over het voormalige kamp Amersfoort. Op de site worden verschillende aspecten zoals bv. het kamp, de gevangenen, de bewaking enz. uitgebreid behandeld.

Marketgarden: Uitgebreide en hoog gewaardeerde site over Operatie Marketgarden (sept. 1944). Aandacht voor zowel de luchtlandingsoperatie als de nawerking daarvan.

Twenot: Pagina van de TWENOT / Dutch Armour Association die als doel heeft het verenigen van geļnteresseerden in de geschiedenis van militaire voertuigen.

Nederlands Instituut voor oorlogsdocumentatie: Het centrum van het Nederlandse onderzoek m.b.t. de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog

Verzetsmuseum Friesland: Informatie over uiteenlopende thema's van de Tweede Wereldoorlog. Gespecialiseerd op Friesland.

Werkgroep Herkenning: Een werkgroep die zich ten doel stelt kinderen van 'foute' ouders bij te staan en te helpen het verleden van hun ouder(s) een plaats te geven.

Janssens Krijgshistorie: Aan- en verkoop van allerhande militaria en onderscheidingen, aan- en verkoop van nieuwe en antiquarische literatuur.  Tekst: EM © 2000 - 2020 vragen en/of opmerkingen: mail
  The symbols on this site serve no political or ideological purpose. The author has no intention to promote any political or ideological ideas.