Zoekdienst Nederlandse vrijwilligers in Duitse Krijgsdienst 1940 - 1945
Na 60 jaar zijn nog steeds vele honderden Nederlanders die dienst namen bij de Duitse bezetter vermist. Waarschijnlijk rusten zij anoniem in de uithoeken van de vele lokale en militaire kerkhoven in Europa en Rusland. Wellicht rusten zij nog altijd in de gronden van Oost-Europa; de verwaarloosde, omgeploegde en misschien bebouwde slagvelden van weleer.

De Duitse Volksbund für Kriegsgräberfürsorge e.V. doet uitermate goed werk op het gebied van berging, identificatie en bijzetting van gesneuvelden. Tevens onderhouden zij de vaak uitgestrekte militaire begraafplaatsen. Het zijn werkzaamheden die niet zelden onder verzwarende omstandigheden uitgevoerd worden.

In veel gevallen registreert de Volksbund echter niet de nationaliteit van de gesneuvelden en in de sporadische gevallen dat dit wel gebeurt, zijn er geen instanties die met deze gegevens aan de slag gaan. De Nederlandse autoriteiten nemen geen verantwoordelijkheid op grond van het feit dat de gesneuvelden op het moment van overlijden geen Nederlands staatsburger meer waren. Vanuit juridisch oogpunt is dit standpunt geheel juist. Échter, humanitair gezien, houdt het hiermee niet op: de nabestaanden zijn in de meeste gevallen wél Nederlands staatsburger en hebben het recht om te weten welk lot hun nabestaande/geliefde beschoren was. We stellen ons op het standpunt dat dit een universeel recht is; los van enige 'goed - fout' schuldvraag.

Op dit gebied, op het gebied van onderzoek, registratie en beschikbaarheid van gegevens, ligt voor ons de uitdaging en hebben wij, Yvo Janssens en Edwin Meinsma, de handen ineen geslagen en de volgende doelstelling geformuleerd:

"Wij streven ernaar om de gegevens van gesneuvelde, vermiste maar ook overlevende Nederlanders in Duitse krijgsdienst gedurende het tijdperk 1940 - 1945 te onderzoeken, te registreren en beschikbaar te maken voor belanghebbenden."

Is hier dan een noodzaak toe? Jawel. Wij beiden houden ons reeds vele jaren bezig met dit onderwerp in algemene zin en met het navorsen en oplossen van individuele lotgevallen in het bijzonder. Aangezien wij ons eveneens reeds vele jaren profileren via het Internet zijn wij al zeer vele malen benaderd met vragen en verzoeken omtrent familieleden die dienst deden bij de bezetter en in een groot aantal gevallen konden wij hierbij de aanvragers in ruime mate van dienst zijn. Aldus hebben wij gemeend met dit initiatief, op basis van onze ervaringen, tegemoet te komen aan een nog immer bestaande informatiebehoefte.

U wordt van harte uitgenodigd om ons menu te raadplegen en te ontdekken op welke wijze wij u eventueel kunnen helpen en op welke wijze u óns kunt helpen.


Yvo Janssens       Edwin Meinsma

De begraafplaats in Narva (Estland), de laatste rustplaats van vele Nederlandse vrijwilligers.


  Tekst: EM © 2000 - 2020 vragen en/of opmerkingen: mail
  The symbols on this site serve no political or ideological purpose. The author has no intention to promote any political or ideological ideas.